การบูชาพญานาค รับโชค joker สล็อต ฝาก 20 รับ100

เพื่อเปิดทรัพย์ รับโชค joker สล็อต ฝาก 20 รับ100 ด้วยการบูชาพญานาค ประจำวันเกิด เปิดทรัพย์ รับโชค วันไหนต้องบูชาองค์ไหน แบ่งตามกำลังวันเกิด ทั้ง 8 วัน

การบูชาพญานาค ประจำวันเกิด เปิดทรัพย์ รับโชค !!!

เริ่มบูชาพญานาค ประจำวันเกิด เปิดดวง เปิดทรัพย์ รับโชค joker สล็อต ฝาก 20 รับ100 ในเว็บ เกมสล็อตออนไลน์ ไม่มีขั้นต่ํา กับความรู้ดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อกัลยาณมิตรทุกท่านทุก ๆ คนที่นับถือ หรือศรัทธาในสายญาณแห่งองค์พญานาคราชให้ทุก ๆ ท่านได้รู้เบื้องต้น ว่าเราควรจะบูชาพญานาคราชพระองค์ใด โดยจะแบ่งการบูชาตามกำลังวันเกิดทั้ง 8 วัน ทั้ง 7 + 1 ก็คือพุธกลางคืน จะได้รู้ว่าจะบูชาพญานาคราชพระองค์ใด แล้วเป็นการเปิดทรัพย์ รับโชค บูชาแล้วรวย บูชาแล้วสำเร็จ บูชาแล้วดี บูชาแล้วสมหวังสมปรารถนา และวันนี้มาดูกันของสองวันเกิดกัน มีวันอาทิตย์ กับวันจันทร์ 

การบูชาพญานาค ของคนที่เกิด วันอาทิตย์

เกิดวันอาทิตย์มีลักษณะนิสัย มีความเป็นผู้นำ วันอาทิตย์คือดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์คือดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ดาวที่ให้คุณให้โทษกับดาวนพเคราะห์ทุก ๆ ดวง ดาวทุกดวงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ไม่เคยโคจรรอบดาวดวงใด เพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์จึงเป็นคนธาตุไฟ จึงมีความเป็นผู้นำ มีปัญญามีความเฉลียวฉลาด มีศักดิ์ มีศรี มีอุดมการณ์ คนที่เกิดวันอาทิตย์หลาย ๆ คนมีความเป็นพ่อ มีความเป็นผู้นำ มีความเสียสละอย่างดี อันนี้คือข้อดีของคนเกิดวันอาทิตย์ ควรที่จะบูชาพญานาคราชที่เป็นมหาจักรพรรดิ ที่เป็นเทวราชา คือราชาเหนือราชาทั้งปวง 2 พระองค์ที่จะแนะนำให้บูชา และถูกโฉลก ส่งเสริมดวงชะตาให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ ให้ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การเงิน เปิดทรัพย์รับโชค รวมถึงสิ่งที่ท่านหวังสิ่งที่ท่านปรารถนา จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตอย่างดี 

joker สล็อต ฝาก 20 รับ100
องค์อนันตนาคราช

คนเกิดวันอาทิตย์ ต้องบูชาพระองค์แรก คือองค์อนันตนาคราช 

องค์ปู่อนันตนาคราช หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า นาคาธิบดีอนันตศรีเทวานาคราชเจ้า เป็นหนึ่งในนาคาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ 9 พระองค์ ท่านทรงอยู่ในตระกูลวิรุฬปักษ์ กำเนิดแบบโอปปาติกะ เป็นการกำเนิดแบบสูงสุดของพญานาคราช เป็นการกำเนิด แบบมีบุญญาธิการสูง ตระกูลของท่านคือ ตระกูลวิรุฬปักษ์ เป็นตระกูลอันดับ 1 จาก 4 ตระกูลของพญานาคราช พระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งพญานาคราชทั้งมวล เป็นจักรพรรดิ เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้ง 9 พระองค์ที่เป็นนาคาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นองค์อนันตนาคราช จึงเป็นพญานาคราช ที่คนเกิดวันอาทิตย์ควรจะเคารพนับถือบูชา ขอพรท่านในเรื่องของความสำเร็จ โชคลาภ การงาน การเงินต่าง ๆ 

อีกพระองค์คือ องค์วิรุฬปักโขนาคราชมหาราชเจ้า 

joker สล็อต ฝาก 20 รับ100
“ท้าววิรูปักษ์” ศิลปิน ชัชวาล รอดคลองตัน

พระองค์นี้ท่านไม่ได้เป็นพญานาคราชโดยกำเนิด ท้าววิรุฬปักษ์โขมหาราช เป็นตำแหน่ง ตำแหน่งหนึ่ง เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 คอยปกปักษ์รักษาดูแลสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบน เป็นสวรรค์ชั้นแรก ท่านทรงปกครองเทวดา และเหล่านาคทั้งหลายในจักรวาลอนันตจักรวาล โดยท่านได้สถิตย์วิมานของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกของสวรรค์ ชั้นจาตุมหาราชิกา ท่านทรงปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ร่วมกับท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณ ที่คนไทยรู้จักนั้นเอง มีท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ 4 พระองค์ 4 มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ปกปักษ์รักษาประตูสวรรค์ มีองค์ วิรุฬปักษ์โขนาคราช ซึ่งเป็นเทพเทวดา เป็นเทวราชาแห่งนาคราชทั้งปวง แม้กษัตริย์นาคราชยังต้องเคารพบูชาแก่องค์วิรุฬปักษ์โขนาคราช คนเกิดวันอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันที่จะบูชาพญานาคราช เพื่อเปิดทรัพย์ รับโชค เปิดความสำเร็จ ให้แก่ชีวิตก็ต้องบูชาองค์วิรุฬปักษ์โขนาคราชด้วยเช่นเดียวกัน 

การบูชาพญานาค ของคนที่เกิด วันจันทร์ 

คนเกิดวันจันทร์ ควรจะบูชา องค์เพชรภัทรนาคราช 1 ในนาคาธิบดีทั้ง 9 ผู้ยิ่งใหญ่ องค์เพชรภัทรนาคราชทำไมคนเกิดวันจันทร์ต้องบูชา เพชรภัทรได้ยินคำนี้ไหม คนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเอง เป็นคนที่มีเซ้นต์ มีจินตนาการเหนือคนอื่นทั่วไป เพราะฉะนั้น องค์เพชรภัทร ทรงมีพระวรกายสิริโฉมหล่อเหล่างดงามเป็นอย่างยิ่ง ทรงกำเนิดเป็นบุตรแห่งองค์พญาอนันตนาคราช ทรงมีความสามารถสูงล้ำเหนือกว่าพญานาคราชทั่ว ๆ ไป

joker สล็อต ฝาก 20 รับ100
องค์เพชรภัทรนาคราช

พระวรกายของท่านเป็นเพชรแก้วแวววับ มิมีศัสตราวุธใด ที่ฝ่าฟันพระวรกายพระเกล็ดของท่านได้ แม้แต่อัสนีบาตขององค์อัมรินทราธิราชเจ้า ก็คือท้าวสักกะเทวราช พระอินทร์นั้นเอง ยังไม่สามารถใช้ วัชระสายฟ้าของท่านฟาดฟันลงไปที่เกล็ดขององค์เพชรภัทรได้สำเร็จเลย เหตุเพราะว่าได้กำลังแห่งองค์อนันตนาคราช และกำเนิดแบบโอปปาติกะเทพจากเพชรภัทรที่พระศอของพระศิวะ พระศอคือคอของพระศิวะ เป็นหนึ่งในการจุติที่มหัศจรรย์ และยิ่งใหญ่ที่สุด ขององค์พญานาคราช แม้พญาครุฑทั้งหลายก็เอาชนะองค์เพชรภัทรในการรบไม่ได้ เป็นมหาอำนาจ มหาบารมี มหาความยิ่งใหญ่ รวมถึงพระวรกายพระสิริโฉมของท่านช่างหล่อเหลางดงาม เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์ที่จะบูชา เพื่อเสริมบุญบารมี เสริมโชคลาภ เสริมเสน่ห์ เสริมเมตตามหานิยม ความสำเร็จในชีวิตย่อมบังเกิดเกิดขึ้น ศัตรูภัยพาลไม่สามารถทำอันตรายได้พระองค์ทรงเกิดในตระกูลวิรุฬปักษ์ มีพระวรกายป้องพระนาภีและพระเศียรสีทอง มีเกล็ดเป็นเพชรแวววับเหมือนแก้วใส ประกายไปด้วยเพชรเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง ครับมีความโดดเด่นในพระสิริโฉมเหนือพญานาคราชทั่วไป

การบูชาองค์นาคราชประจำวันเกิด โดยมากแล้วจะขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความศรัทธา โอกาส และมีบุญชี้นำ บางคนไม่เคยสนใจเลย ไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัว แต่พอถึงเวลาหนึ่ง มีเหตุให้ได้พบ ได้เจอกับเรื่องราวต่าง ๆ จนเกิดความสนใจ เช่นเดียวกับบางท่านอาจได้แวะเข้ามาอ่าน แล้วเกิดความสนใจ เรียกได้ว่า วาสนานำพา วันต่อไปก็เตรียมพบกับองค์พญานาคประจำวันเกิดวังอังคาร และพุธกลางวัน อดใจรอนิดนึง แต่สิ่งดี ๆ ที่ไม่ต้องอดใจรอคือ เว็บสล็อตอนไลน์ เล่น  joker สล็อต ฝาก 20 รับ100 รีบสมัครเพื่อรับโปรโมชั่นดี ๆ ที่เตรียมไว้มากมาย สนใจเดิมพัน สมัครได้เลยที่ : คาสิโนออนไลน์ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ชมรมท้าววิรูปักโขนาคราช